Заовине у Националном Парку Тара

Заовине у Националном Парку Тара

Скупштина Србије je усвојила нови Закон о националним парковима којим је извршено проширење Националног парка Тара односно припајање предела изузетних одлика Заовине парку.

Уместо досадашњих 19.175 хектара површина НП Тара сада износи 24.991,82 ha, од чега је 13.588,51 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 11.403,36 hа. Када је у питању намена површина I степеном обухваћено је 13,35%, II степеном 34,07% и III степеном 52,58% укупне површине.

10676439_737238609676818_2113020212_o

Новим Законом се уређују циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и одрживо коришћење националних паркова. Законом се јачају овлашћења и одговорност управљача националног парка, ближе одређује намена средстава из појединих извора финансирања и учвршћује систем убирања накнада за коришћење националног парка.

Овим законом требало би да се постигне компетентније и успешније препознавање, идентификација, очување и одрживо коришћење природних ресурса, јачање друштвеног консензуса и ширење свести у вези јавног интереса, заштите природе и ефикасније обезбеђивање интереса носилаца еколошки одговорног, односно одрживог социо-економског развоја у националним парковима.

Једна од новина коју овај Закон прописује је оснивање Стручног савета Националног парка, као стручног и консултативног тела, које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и одрживог коришћења националног парка, као и Савета корисника Националног парка, ког чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.