УНЕСКОВА СВЕТСКА КУЛТУРНА БАШТИНА: Стећци у Перућцу

УНЕСКОВА СВЕТСКА КУЛТУРНА БАШТИНА: Стећци у Перућцу

Мраморје или Багруша je један од два локалитета на територији општине Бајина Башта који се налазе на Унесковој листи заштићене светске културне баштине. Мраморје је средњовековна некропола стећака, која се налази у Перућцу и спада међу најочуваније некрополе тог поднебља. Потиче из XIV века и простире се између реке Дрине и магистралног пута који прати њен ток, на самом улазу у насеље. Други локалитет са стећцима који је на Унесковој листи налази се у Растишту на обронцима Таре. Мраморје у Перућцу је такође и под заштитом Републике Србије као споменик културе од изузетног значаја.

14139313_10207458848734749_1171426255_o

Некропола је формирана у XIV веку и имала је око 200 стећака, направљених од тврдог кречњака, међу којима су највећи примерци достизали дужину од 2 метра, са ширином и висином од скоро 1 метра. Каснији извори бележе број од 122 споменика, док их, према последњим подацима, има 93 и то:

46 плоча
18 слемењака са постољем
10 слемењака без постоља
7 сандука са постољем
10 сандука без постоља
2 аморфна примерка.

Део стећака је, током времена, премештен, део је утонуо у тло, док је неколико примерака пребачено у музеје.