Установа Спортско туристички центар

Спортско туристички центар „БајинаБашта“ је установа Скупштине општине БајинаБашта, основана за комплетирање, одржавање и експлоатацију Спортско – рекреативног центра у БајинојБашти, градске плаже на Дрини, плаже на вештачком језеру ХЕ „Бајина Башта“ и извршавање послова туристичке организације Општине. Спортско туристички центар основан је са задатком стварања  услова за повратак туризма на позиције водеће и најперспективније привредне гране у општини БајинаБашта.

Локација Установе на Гугл мапи


Прикажи СТЦ Бајина Башта на већој мапи