Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта

Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта је јавна служба чији је примарни циљ унапређење и допринос успешнијем пословању економије, за обављање послова у функцији развоја и промоције туризма од интереса за општину Бајина Башта и очување и заштита туристичких вредности и усмеравање и подстицање развоја туризма на територији општине Бајина Башта. Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта координише сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма, доноси програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; обезбеђује информативно-пропагандне материјала којима се промовишу туристичке вредности општине Бајина Башта; прикупља и објављује информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Бајина Башта, организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; организује туристичко-информативне центре на територији општине Бајина Башта и врши друге активности у складу са законом.

Статут Туристичке организације Тара-Дрина

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Локација Установе на Гугл мапи


Прикажи СТЦ Бајина Башта на већој мапи