Сервисне информације

Ватрогасна Јединица

Рајка Тадића 49 031/865-093

Полиција

Браће Нинчића 32 031/865-092

Хитна помоћ

К.Милана Обреновића 72 031/865-994

Дом Здравља

К.Милана Обреновића 72 031/865-966

Пошта

Вука Караџића 7 031/865-252

Управа царина РС – гранични прелаз

К.Милана Обреновића бб 031/862-545

ЈП Национални парк ТАРА

Миленка Топаловића 3 031/863-644

Комунално предузеће 12 Септембар

031/864-544

Аутобуска станица – Ракета АБ ДОО

Светосавска 3 031/865-485

Апотека Хигија

К. Милана Обреновића 34 031/864-475

Апотекарска установа

К.Милана Обреновића 24 031/865-595

Амбулантно поликлиничка установа ТАРА

031/862-799

Специјалистичка стоматолошка ординација Зубар Жућо

031/862-982

Специјалистичка стоматолошка ординација Др. Милош Нинчић

031/864-088

Ветеринарска станица Дрина вет

031/850-393

Агробанка

Трг Душана Јерковића 031/866-352

Алфа Банка

Светосавска 19 031/862-343

Банка Интеса

К.Милана Обреновића 24 031/869-036

Војвођанска Банка

Трг Душана Јерковића 1 031/865-144

Комерцијална Банка

031/869-056

Универзал Банка

Миленка Топаловића 1 031/861-080

СД Мењачница

Душана Вишића 8 031/869-022

Мењачница «Лукс МЛ»

Светосавска 9 031/866-357

Пумпа АВИА

М.Топаловића 100 031/864-966

Југопетрол

Светосавска 3 031/862-072

Лукоил

Партизанску пут бб 031/865-340